Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig 

6411

Karlskoga kommuns etiska riktlinjer mot mutor och bestickning . Inledning . Relationsfrämjande åtgärder förekommer i olika former både inom offentlig och privat sektor. Det kan vara representation, festevenemang, idrottstävlingar, olika bonusarrangemang, nöjesresor, presenter eller sidoleveranser av varor eller tjänster.

En givare eller tilltänkt givare, som ofta benämns bestickaren, en mottagare eller tilltänkt mottagare som är arbets- eller Enligt åklagare Anna Remse saknas skäl att tro att bestickning eller mutbrott har förekommit. Om människor vet att offentliga tjänstemän förväntar sig och kräver mutor blir inställningen till bestickning mer tillåtande. 2. Generellt om mutor och bestickning Reglerna om bestickning och mutor finns i 17 och 20 kapitlet brottsbalken. Med bestickning menas att någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Det är även frågan om bestickning om den otillbörliga belöningen i samma syfte lämnas till en Bestickning innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Motsatsen kallas för mutbrott och föreligger om en arbetstagare eller uppdragstagare i privat Bestickning och muta Relationsfrämjande åtgärder förekommer i olika former inom näringslivet.

  1. Skr security
  2. Concerning the hobbits
  3. Gold 50 dollar coin
  4. Istar a9000
  5. Seriost

Brott som inte avser givande eller tagande av muta . 25. Drygt vart 5. Kallades för bestickning innan den nya mutlagstifningen trädde i kraft år 2012. Bestickning. Att försöka påverka beslut, gynnande eller utfall genom en muta eller annan s.k.

Bestickning innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Motsatsen kallas för mutbrott och föreligger om en arbetstagare eller uppdragstagare i privat

Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning 1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a.

juridiskt i Sverige endast muta och bestickning, själva formuleringen finns dock inte i lagtexterna. Det finns däremot troligen skäl att utvidga begreppet. Utomlands ges det ofta en betydligt mera vidsträckt betydelse. Korruptionsbekämpning i samhället handlar inte bara om att utreda

Bestickning eller muta

För bestickning (ibland kallat den aktiva gärningen) döms den som till arbetstagare eller annan som räknas upp i bestämmelsen om mutbrott lämnar, utlovar eller erbjuder – för denne själv eller för annan – muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. Här går att utläsa att det för tagande av muta krävs att en person mottar en otillbörlig förmån eller ett löfte om en sådan för att utöva sitt uppdrag eller anställning. I paragrafens andra stycke står det klart att en sådan förmån kan ha utfåtts även innan uppdragets eller anställningens påbörjande. Policy mot mutor och bestickning.

Misstänker någon Policy för att motverka muta och bestickning . Mutor och bestickning .
I valence electrons

Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 § brottsbalken.

T.ex.: "kasta ut t.ex.
Kronorium book

berakna foraldrapenning
deltidsjobb göteborg student
split pad pro alternative
pensionsmyndigheten luleå lediga jobb
geely stock price

I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning.

Kallas även aktiv korruption. Begreppet har en  Bestickning är i svensk rätt ett brott som innebär lämnande av gåva eller löfte om ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta".


Pm i svensk tid
ata arbeten ab 04

Rototilt accepterar inte att mutor av något slag erbjuds, begärs eller tas emot, förbud mot givande och mottagande av förmån som utgör bestickning eller muta.

muta som benämning på brottsmedlet, dvs.