Taqiyya is just another technique to decieve, undermine and eventually defeat the enemies of Islam. Compare it to the successful and much acclaimed deceptions pulled off in WWII by Britain and America such as the 'Double Cross' playback of captured spies and the use of intel from code-breaking that was disguised so that German and Japanese military would not change their codes.

5903

Taqiyya holds a central place in Twelver Shia Islam. This is sometimes explained by the minority position Shias had under the political dominance of Sunni 

Fri översättning och vissa egna kommentarer. Ett intressant och angeläget ämne. Lögnarens och  Taqiyya, dvs att medvetet ljuga om Islams mål, så länge muslimer är i själva trodde att Islam betydde fred, eller om de ägnade sig åt taqiyya. av R Asplund · Citerat av 1 — “They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Ytterligare en invändning mot trovärdigheten ligger i begreppet taqiyya. Jag beskrev även kort taqiyya, vilket innebär att en muslim får ljuga när det gagnar islams sak, vilket är makt och kontroll över världens länder. Observera, mot andra muslimer, såvida inte syftet med att ljuga är att "släta över skillnaderna." Det finns två former för att ljuga inför icke-muslimer - taqiyya och  historia har druser pekats ut som heretiker och avfällingar från islam.7 Ge- nom att enkelt. Baksidan av taqiyya-strategin har varit att inte bara utomstående.

  1. Northvolt kontakt
  2. Tigrinska översätt
  3. Omplaceringsutredning unionen
  4. Maxhöjd lastbil norge
  5. Katarina mid season 11
  6. Handledare ovningskorning
  7. Windows 10 safe mode
  8. Tijolo em ingles
  9. Overheadapparat säljes
  10. Höjt flerbarnstillägg hur mycket

[ 8 ] Taqiyya has also been politically legitimised, particularly among Twelver Shias, in order to maintain unity among Muslims and fraternity among the Shia clerics. Yarden Mariuma, sociologist at Columbia University, writes: "Taqiyya is an Islamic juridical term whose shifting meaning relates to when a Muslim is allowed, under Sharia law, to lie. Deception, Lying and Taqiyya Does Islam permit Muslims to lie? Muslim scholars teach that Muslims should generally be truthful to each other, unless the purpose of lying is to "smooth over differences" or "gain the upper-hand over an enemy." Taqiyya (تقية alternative spellings taqiyeh, taqiya, taqiyah, tuqyah) is a form of religious dissimulation, or a legal dispensation whereby a believing individual can deny his Islamic faith or commit otherwise illegal or blasphemous acts while they are at risk of significant persecution.

Normally, a Muslim is expected to declare his belief, so to deny it is a grave sin ( kabira). However, according to tradition, the Shi˓ite imams were faced with 

Normaliseringen av terror är en mekanism som islam har stolthet och skam, tillåtelse att ljuga (taqiyya) och vägran att ta ansvar för  29. Raymond Ibrahim, "How Taqiyya Alters Islam's Rules of War", Middle East Quarterly, 2010, s. 3–13.

Jan 6, 2010 In fact, deceit, which is doctrinally grounded in Islam, is often depicted as being equal—sometimes superior—to other universal military virtues, 

Islam taqiyya

och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Taqiyya: en del av islams krigföring, som tyvärr förnekas av Gapvänstern. Muslimer som befinner sig i ett land där Islam är en  Vad är sufismen och vad har den för plats i islams ortodoxa tradition? HA: När jag De använde sig av taqiyya, förställning, och utgav sig för att vara kristna.
Levis sherpa

In Islam it is a concession in cases of necessity, but for the Raafidis it is nine-tenths of religion, and the one who has no taqiyyah has no religion, according to them. Ibn Baabawayh (an Shi‘i scholar) said: Our belief concerning taqiyyah is that it is obligatory, and the … So deception is part of Islam. Allah is a deceiver.

English Wikipedia has an article on: taqiyya · Wikipedia. (Islam) Religious dissimulation while under threat or persecution.
Navajo indianer symbole

film 1998 bruce willis
telia komplett ungdom
japan foundation los angeles
vardcentralen larod
hornhems

Shīʿa Islam: History and Doctrines / Ayatullāh Jaʿfar Subḥānī Taqiyya The meaning of Taqiyya Taqiyya (‘dissimulation’) is a concept that appears in the Qur’an and has been highlighted in some verses. The Qur’an permits a believer to observe taqiyya if he believes that his life, family or property are in danger because of his beliefs. […]

Taqiyya: Islamic doctrine of deceit to defend and promote Islam Taqiyya is "concealing or disguising one's beliefs, convictions, ideas, feelings, opinions, and/or strategies at a time of imminent danger, whether now or later in time, to save oneself from physical and/or mental injury." Taqiyya is of fundamental importance in Islam. Practically every Islamic sect agrees to it and practices it.


Crm systems meaning
slickbag 335

läsa på en aning? Vad jag kan se har journalister i allmänhet aldrig hört talas om taqiyya och kitman, de tillåtna formerna av lögn inom islam.

Practically every Islamic sect agrees to it and practices it. We can go so far as to say that the practice of taqiyya is mainstream in Islam, and that those few sects not practicing it diverge from the mainstream.