Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) arbetar för att stimulera till engagerande pedagogik vid Göteborgs universitet. Om undervisning på distans PIL-enheten har sammanställt information och tips om hur du som lärare kan tänka när du undervisar på distans.

3237

Provkod 1: Individuell skriftlig tentamen,€ (5 hp):€Betyg U, G€och VG Provkod 2: Redovisningar (5 hp): Betyg U och G Provkod 3: Individuell muntlig tentamen (5 hp): Betyg U, G och VG För att få slutbetyg på kursen krävs betygsgraden G på samtliga examinationer. De graderade kursmomenten (U-VG) är vägledande för slutbetyg för hel

12:00-13:30. OBS! Glöm inte ditt ID-kort. Gammal tentamen Vill du hämta ut en tentamen som är mer än cirka tre månader gammal kan den vara arkiverad. Då kan du hämta ut den alla andra tider förutom under tentamensutlämningen. OBS! Föreläsning 1 och 2, Historia samt individ, kultur och struktur Arbetssociologi, Spelets regler Arbetssociologi, PM Hemtenta 1 Tenta 2011, frågor Tenta 2015, frågor och svar Pedagogik, DK 2, Motivation-Ahl Inför tenta PIVA A dk 1 Delicuencia-en-la-ciudad-de-Trujillo-5b Monografía 5 metodologia Organisk syntes upgifter Arbetsrätt - Tentapärm Tenta 2014, frågor Pedagogik, DK 2, … För Filosofie kandidatexamen i pedagogik krävs: 90 hp valfria kurser. 90 hp inom pedagogik.

  1. Kvinnliga kandisar
  2. Snabbmat
  3. Anna maria island boende
  4. Dubbdäck paket
  5. Housing first and harm reduction
  6. Turner marine group

Kursen ges av: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Besöksadress: Blåsenhus, Tentamen är en samlad tentamen - d.v.s. alla tenterade ämnesdelar ingår såväl individuellt som i en helhetsbedömning. Tentamensgenomgång: Hålls i direkt anslutning till tentamen och syftar till att redovisa de tänkta svaren samt ge möjlighet till korta synpunkter från studenter och lärare. Under tentamen uppfattar 89% att digital tentamen är positivt.

”, 15 hp) ingår i Pedagogik I (30 hp). PIK ger en introduktion till pedagogik som vetenskapligt ämne och syftar både att ge en inblick i klassiska pedagogiska frågor såväl som inblickar i dagens pedagogiska forskning. Ett särskilt syfte är att ge kunskap om grundläggande perspektiv på lärande, kommunikation, utveckling och

tentamensrättning går tentamen igenom vid en tentagenomgång där såväl svar som rättningsprinciper ges och förklaras. Detta ger samtliga studenter möjlighet att få ’feedback’, även dem som klarat tentamen. Här kan du söka fram en gammal tentamen som du kan öva på.

BTH har en stark tradition av online undervisning. Nedan beskrivs våra best practice för online undervisning. Best practice för online undervisning är baserat på mångårig erfarenhet och litteraturen inom området.

Tentamen pedagogik

Länk till Skolverkets kurssida. Period 1. Pedagogiskt arbete. PEGPEA0. 200.

Isabelle Beckman fick fem timmar på sig att skriva den första hemtentan i Pedagogik  Du ska alltid anmäla dig till en tentamen eller omtentamen. I regel Pedagogiska programmet för Uppsala universitet har tagits fram av lärare och studenter och  HPC anordnar en utbildning för tentamensvakter som förberedelse för vaktning av digitala tentor. Fokus ligger på de digitala verktygen Canvas  funktionsnedsättning och beslut ges i ett Nais-besked. Har du en funktionsnedsättning ansöker du om pedagogiskt stöd via systemet Nais.
Norsborg stockholms län

Pedagogiskt arbete. PEGPEA0.

Tentamina som ordnas i Moodle är typiska s.k.
Tre hjärtan halmstad bryggeri

socialsekreterare lediga jobb skåne
swish nordea admin
lagerarbetare sommarjobb
ledande tejp
bubble wrap sverige
höger förmak funktion
social åldrande

För att kunna få hjälp i samband med tentamen måste en kopia på beslut om pedagogiskt stöd lämnas till Studentexpeditionen. Om du har 

Tentamen med pedagogiskt stöd Studenter som har rätt till pedagogiskt stöd kan få rätt till förlängd skrivtid och vissa andra hjälpmedel när de tenterar. Ofta handlar det om någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men det kan också finnas fysiska skäl till att man får den här möjligheten.


Vreta utbildningscentrum schema
hymn to tourach

23 dec 2020 När du ska skriva din tentamen ska du alltid anmäla dig både till ditt lärosäte och till Campus Vimmerby. Även du som inte studerar hos oss kan 

12:00-13:30.