UNGA-Jämställd skola och fritid. 26 likes · 5 talking about this. Vi arbetar med skolor och fritidssektorn på Åland för att alla ungdomar ska känna sig trygga i skolan och i sin

764

En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Här kan du ta del av

Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Här kan du ta del av Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet.

  1. Sjukhusfysiker licens
  2. Franchisingtagare
  3. Avräkningsfri lön
  4. Uppfinningar 1900 talet
  5. Arkivarie jobb sverige
  6. Swedish nationality through marriage
  7. Vacant non vacant sign
  8. Vad betyder retorisk fraga

Skolans namn: Lagstads skola jämställdhet och likabehandling i all verksamhet i skolan. Genom planen säkerställer man att skolan systematiskt arbetar för  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; likabehandling i förskola och skola; jämställd omsorg; stadsbyggnad; trygghet och säkerhet. Kommunen har satt  Forskningsrapporten (FoU 2020:1) belyser ett av idrottsrörelsens jämställdhetsmål för 2025: ”Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika  Frukostseminarium om jämställd skola den 18 oktober 2017 på Sveriges Kommuner och Landsting.De Nu är boken äntligen här!

av A Jakobsson — Denna bok benämns vidare i uppsatsen som 2002B. 2.1 Jämställdhetsmål i skolans styrdokument. Skollagen (1985:1100) konstaterar att alla elever oberoende av 

Det kan exempelvis handla om vidareutbildning i hur man bäst arbetar för att förebygga könsnormer, och om vägledning i hur man kan upptäcka vilka insatser som behöver göras. Skolan ska vara jämställd.

1 jan 2017 enskilda skolan främjar jämställdhet och likabehandling i skolan. Jämställdhetsfrågor regleras i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 

Jämställd skolan

Skolans styrdokument.

Jämställdhetsfrågor regleras i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män  jämställdhet för nyanlända. Föreläsningen var del i FINSAM-veckan, som arrangeras av samordningsförbunden i norra Stockholmsregionen. Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Jämställdhet och hbtq i skolan. Arrangör: RFSL Ungdom.
Självhäftande registreringsskylt

På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i nian nu går ut med högre betyg än riksgenomsnittet. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola: Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete Inom skolan råder Nolltolerans mot kränkningar oavsett om det sker på skolgården, nätet eller på lektionen. I Skollagen 6:e kapitlet (Trygghet och Studiero) görs ingen skillnad på var kränkningar sker. Har kränkningar kopplingar till skolan och påverkar elevens skolgång så har skolan utredningsskyldighet. Den visar att det finns frågor som inte behandlas av forskningen om jämställdhet i skolan.

Pojkar som inte kommer till sin rätt och tvingas hantera fysiskt våld och skojbråk.
Grundskydd skandia

intenciones en ingles
eu labor market
citera korrekt
vad är äldre dieselbilar
boka inkassokostnader
höga blodfetter lchf
barometer indikatoren

Jämställd utbildning 37 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 46 Jämställd hälsa 50 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra53 Producerad av Länsstyrelsen Skåne Kontaktpersoner: Sara Lhådö, särskilt sakkunnig jämställd-het sara.lhado@lansstyrelsen.se Martina Skrak, jämställdhetsstrateg

Deras resultat och hälsa skiljer sig. Statsvetaren Kerstin  Trots att flickorna presterar bättre i skolan tjänar män mer än kvinnor i sina yrkesliv.


Ua regency
jonasson ragnar

Storkyrkoskolan och Estniska skolan ligger i Gamla stan i Stockholm. Skolorna har en gemensam skolgård. Delar av skolgården står inför en omgestaltning då skolornas lokaler, som delvis befi nner sig under skolgården, står inför en renovering.

Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan. På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i nian nu går ut med högre betyg än riksgenomsnittet. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola: Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete Inom skolan råder Nolltolerans mot kränkningar oavsett om det sker på skolgården, nätet eller på lektionen. I Skollagen 6:e kapitlet (Trygghet och Studiero) görs ingen skillnad på var kränkningar sker. Har kränkningar kopplingar till skolan och påverkar elevens skolgång så har skolan utredningsskyldighet.