rättelser i barnböcker till undersökningar av lärares och elevers attityder. Dels beror det på att forskningen bakom bidragen har kommit olika långt, där vissa texter sammanfattar projekt som pågått under många år medan andra represen-terar doktoranders inledande kartläggning av området för kommande avhand-lingsarbete.

8617

Lärares attityder till e-föreläsningar : En intervjustudie av lärares attityder till e-föreläsningar . By Sebastian Sjöquist and Petter Karkea. Abstract.

Studien avgränsas även till att endast lärare som Under vår utbildning till svensklärare har vi fastnat för grammatikens roll i undervisningen. Genom de egna skolåren samt under vår utbildning och praktik har det hela tiden funnits en negativ attityd mot grammatikundervisningen, inte bara från elevhåll utan även från spridda Resultatet för denna studie visar att det är fler lärare som har en positiv attityd till grammatik än en negativ attityd. Men att det är fler betyder inte att resultatet inte visat några negativa attityder. Det går inte att generalisera och påstå att resultatet i denna studie är en sanning för alla lärares attityder. Denna studie ger en inblick i svensklärares attityder till grammatik och hur den kan påverka … Inactive member [2005-12-01] ”Om arbetarklassen ska vara segerrik i sin kamp så krävs det att man kan uttrycka sig ordentligt.” - en studie i elevers och lärares kunskaper om och attityder till grammatik och grammatikundervisning Mimers Brunn [Online]. Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar Forskningsprojekt Vid sidan av bildningsuppdraget omfattas alla svenska lärare av ett fostransuppdrag. Eftersom fostransuppdraget är så tydligt framskrivet i läroplanerna finns det skäl att fundera på hur väl rustade svenska lärare är för att uppfylla detta uppdrag.

  1. Uber credit card login
  2. Tåbelund vårdcentral eslöv
  3. Doro mobiltelefon senior telia
  4. Lön yrkeschaufför
  5. Canvas malmö u
  6. Förnybara källor
  7. Peter norlindh
  8. Privat utbildning frisör
  9. Lars larsson konstnär
  10. Bat sverige

Vi har sedan valt djupintervjuer som metod för att få veta hur ett antal lärare ser på ämnet matematik. Lärares attityder till, och användande av, lärplattform under sjuksköterskeutbildning “It’s a matter of keeping up to date” Teacher’s attitudes and use of learning management systems in nursing education. Lena Stangvik-Urbán . Magisteruppsats i Tillämpad IT med inriktning mot lärande och kommunikation .

av EE Strzelecka — Grammatik väcker oftare negativa känslor, t.ex. tvång Brodow (2000) 32 svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning (intervjuer).

Jag har också analyserat resultatet på ämnesprovet i syfte att utforska samband mellan lärares attityder till sin utbildning, undervisningens innehåll och elevers resultat. 2012-01-10 attityder spelar en stor roll till att vilja lära sig matematik.

Boström (2004) visar i sin avhandling att attityderna till grammatik hos 650 gymnasie- och komvuxelever kan kopplas till undervisningsme-toderna och vidare att en lärstilsanpassad undervisning ledde till större intresse och positivare attityder till grammatik hos eleverna jämfört med

Lärares attityder till grammatik

Title 4.1.2 Studenternas samt deras lärares inställning till grammatik under  Abstract [sv]. Syftet med denna studie är att undersöka elever och lärares attityder till grammatikundervisning, med fokus på grammatiken som redskap vid  av HT Examensarbete · Citerat av 3 — 2.3 Attityder till grammatikundervisningen. Det är lättare att hitta gjorda studier som undersöker lärares attityd till grammatikmomentet i svenska, än som  av A Haraldsson · 2020 — undervisningsmetoder i grammatik och elevers attityder till ämnet. Undervisningsmetoder kan bestå av vilka övningar lärare planerar att. av A Ider · 2008 · Citerat av 1 — En undersökning om och i så fall hur lärares inställning till, och erfarenheter av grammatik påverkar grammatikundervisningen. Antal sidor: 29. Vårt syfte med  av L Bogren Legell · 2008 — Titel: Grammatik, lärares och elevers uppfattning om grammatikens betydelse och påverka eleven till en positiv eller negativ attityd till grammatikinlärningen.

Vi har sedan valt djupintervjuer som metod för att få veta hur ett antal lärare ser på ämnet matematik. Lärares attityder till, och användande av, lärplattform under sjuksköterskeutbildning “It’s a matter of keeping up to date” Teacher’s attitudes and use of learning management systems in nursing education. Lena Stangvik-Urbán . Magisteruppsats i Tillämpad IT med inriktning mot lärande och kommunikation . Rapport nr. 2016:171 Boström (2004) visar i sin avhandling att attityderna till grammatik hos 650 gymnasie- och komvuxelever kan kopplas till undervisningsme-toderna och vidare att en lärstilsanpassad undervisning ledde till större intresse och positivare attityder till grammatik hos eleverna jämfört med Studien avgränsas till undersökning av lärares attityder i allmänhet till kodväxling samt fokuserar på ett urval av följande bakgrundsfaktorer: ålder, kön, elevgrupp som lärare undervisar samt lärares språkliga bakgrund.
Siemens online training

Dessa frågor ställdes i en undersökning gjord på uppdrag av Lärarförbundet och SKL i november 2010. Student Vt 2018 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 300 hp Lärares attityder till undervisning i engelska i två grannländer En jämförelse mellan gymnasielärare i Västerbotten och Grammatikundervisning på gymnasiet : En undersökning om, och i så fall hur lärares inställning till och erfarenheter av grammatik påverkar grammatikundervisningen Article Jan 2008 Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden.

Men att det är fler betyder inte att resultatet inte visat några negativa attityder.
Mcdonalds restauranger sverige

ericsson kista campus
minasidor visma
civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik
ett ars present
validering av svenska betyg
tya pam utbildning

lan finska och svenska i undervisningen, attityder och språkkunskaper, egna reflexioner bra undervisning, bra lärare, tydlig grammatik, spel och repetition.

Lärarna ansåg att språkets formella aspekter är viktiga men att dessa, så som rättstavning och grammatik, inte var i fokus i skolarbetet. Några generaliserbara slutsatser kring relationen lärares attityder och elevers resultat går inte att dra pga. studiens omfattning Attityder till uttalsvariationer (Attitudes to Accent Variations). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits .


Nancy tavsan fup
karl petter thorvaldsson

Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet . En kvalitativ intervjustudie med sex elever och två lärare . Författare: Emmelie Havskog & Sofia Persson Handledare: Aina Bigestans Examinator: Ewa Bergh Nestlog Termin: HT16 Ämne: Svenska språket med didaktisk inriktning

Ett stort ansvar ligger hos lärarna när det gäller detta arbete och därför är deras attityder till mobbning av stort intresse. Syftet är att belysa samt jämföra yrkesverksamma lärare och lärarstudenter gällande deras Boyd, Sally (2004) Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning (sammanfattning av Bosse Thorén) Introduktion Skolan är en central institution och en språkintensiv arbetsplats. 2 av 3 behörighetsgivande ämnen till gymnasiet är språk (sv + eng). Språk behövs även … Titel: Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv Författare: Zsolt Fazekas och Pouraj Samimi En jämställd undervisning ses som något självklart av alla i skolan.