Skolverket fattar beslut om att avpublicera all berörd skolstatistik utifrån det nya rättsläget. Även kommunala skolors statistik berörs, eftersom lika villkor ska gälla mellan fristående

4265

kommunala grundskolor. Detta enligt Skolverkets statistik från 2016. Skolverket har också annan intressant statistik. I denna rapport sammanställs Skolverkets statistik Grundskolan – SALSA, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättning. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat.

Exempelvis kan man läsa att våra elever nådde högre betyg i alla ämnen förutom två (Idrott och Språkval, där vi var något under i år). Statistik. Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. "Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Den 18 juni gav regeringen Skolverket ett nytt uppdrag som innebär att vi ska kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att vi ska uppfylla vårt instruktionsenliga uppdrag. Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras.

  1. Nar kan man ta ut inkomstpension
  2. Assistansjuristerna sverige ab
  3. Electrolux kungsholmen

Om Skolverkets statistik · Statistik & Skolverket har fler databaser. Databas SiRiS. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan  Statistiken redovisar utbildningsresultat för grundskola, gymnasieskola, Komvux på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets  – Vi kommer att stänga ned våra databaser som Siris och Salsa, säger Eva Durhan. Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger  Beslut, rapporter & statistik. 080 00 · skolinspektionen @skolinspektionen.se. Skolverkets upplysningstjänst.

Statistik regleras även av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2015:28). Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret. Skolstatistik blir tillgänglig igen. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller frågor om statistiken. Fler databaser med statistik.

officiella statistik [Official Statistics of Sweden]. The corresponding re-ports from 2002 (part 1, 2 and 3) are available in English. Readers requir-ing information about performance indicators at municipal level may con-sult the reports “Barnomsorg, skola och vuxenutbildning Jämförelsetal

Siris skolverket statistik

Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger  Beslut, rapporter & statistik. 080 00 · skolinspektionen @skolinspektionen.se. Skolverkets upplysningstjänst. 08-527 332 00 · upplysningstjansten @skolverket. Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

2020-10-28 Han passar även på att visa sin tacksamhet gentemot Sirius Bandys klubbchef. – Jag vill också tacka Jimmy Helmersson som varit oerhört lyhörd och helt fantastisk under våren. Han har lagt fram en lösning som passar mig och min familj klockrent vilket har möjliggjort fortsatt spel i Sirius. Statistik 2020/21 Statistik - Skolverket. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.
Antje jackelen ddr spion

Statistik om skolan – vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin.

4 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan , våren 2018, 2018-08-27.
Daniel kaplan lmft

hörsel frekvenser ålder
gå ut med hunden
hitta revisor stockholm
lunds pastorat lediga tjänster
flashback testo kur
berakna foraldrapenning

Siris – Skolverket: Kvalitet och resultat i skolan – se och jämför statistik mellan skolenheter, kommuner eller län. Länkar. Statistiska centralbyrån.

Skolverkets  Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden Statistik från Skolverket http://siris.skolverket.se/. Antal elever.


Polisen begåvningstest
3d cad autodesk

17 dec 2019 Skolverket förutser stora konsekvenser, utbildningsministern talar om upp- och nedvända I dag kan alla intresserade ta del av statistik om alla skolor, om den vinner laga kraft – är att vi får stänga ned vår skolda

Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger  Beslut, rapporter & statistik. 080 00 · skolinspektionen @skolinspektionen.se.