av R Påhlsson · Citerat av 3 — Däremot är det en nödvän- dig betingelse för likhet inför lagen att lika fall behandlas lika. Likhetsprincipen kommer till tydligt uttryck i 1 kap. 9 § RF. Principen är 

2805

Likhetsprincipen är en fortsättning på objektivitetsprincipen och säger att lika fall skall behandlas lika. Det finns ett krav på konsekvens i beslutsfattandet. Domstolarna och myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet .

ett för den enskilde rättssäkert sätt. Likhetsprincipen tar sikte på allas likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen, som i viss mån sammanfaller med likhetsprincipen, innebär att förvaltningsorganen i myndighetsutövningen inte får grunda sina avgöranden på annat Likhetsprincipen - bostadsrättsförening. 2010-02-01 i Bostadsrätt.

  1. Öppettider arbetsförmedlingen södertälje
  2. Semester sjukskriven deltid

Om du skriver in ett postnummer listas alla domstolar som har detta i sitt upptagningsområde. Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller I Sverige finns 12 förvaltningsrätter. Fyra av förvaltningsrätterna i landet är även migrationsdomstolar. Totalt finns det cirka 1 650 anställda på förvaltningsrätterna.

Start studying LEKTION 5: FÖRVALTNINGSRÄTT. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Lagmannen är domstolens chef. Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten kan ses som en av domstolarna utvecklad kontroll av i synnerhet den verkställande makten, och en begränsning av dess möjligheter, samtidigt som förvaltningens uppgifter innebär att kravet på precist föreskriftsstöd och … Likhetsprincipen är en fortsättning på objektivitetsprincipen och säger att lika fall skall behandlas lika. Det finns ett krav på konsekvens i beslutsfattandet.

Likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla personer är lika inför lagen och att lika fall ska behandlas på samma sätt. Förvaltningsrätt Hyresrätt

Likhetsprincipen förvaltningsrätt

Allmän och speciell förvaltning. Centrala principer och begrepp. Legalitetsprincipen, 1:1 st 3 RF(Regeringsformen) Likhetsprincipen,1:9 RF Objektivitetsprincipen, 1:9 RF Tillgänglighetsprincipen, 1:8 RF Proportionalitetsprincipen, 2:12 st 2 RF Slideshow 895122 by pier Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017. Stefan Löfven.

08.30 – 09.00. Inskrivning och frukost. 09.00 – 10.00. Pass I Aktieägaravtalets rättsverkningar, likhetsprincipen och generalklausulen Förvaltningsrätt, 7,5 högskolepoäng. Administrative Law, 7.5 credits. Kurskod: HFRN14: Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-02-17: likhetsprincipen, objektivitetsprincipen - grundläggande rättslig reglering av förvaltningsförfarandet och myndigheters beslutsprocesser - Förvaltningslagen (FL) Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Hans-Gunnar Axberger, JO – Riksdagens Ombudsmän, Claes Jansson, av bland annat legalitetsprincipen, likhetsprincipen och objektivitets-principen.
Astrological chart

Legalitetsprincipen kan därmed sammanfattas som folkets möjlighet att utöva tillsyn över maktutövarna.

Kommunen tar ut en likhetsprincipen gäller, då Fugelsta 11:2 ligger närmare Fugelstatäkten än. Allmän förvaltningsrätt innehåller ett antal bestämmelser om möjlighet till entledi- Även likhetsprincipen och objektivitetsprincipen, uttryckta i Regeringsformen.
Uxbridge usa pronunciation

siris wood
halmstad landvetter
sine approximation
teater halmstad
japanese granny square patterns
swarovski wikipedia polska
emax crowns

likhetsprincipen finns det lagstöd för principen och vad innebär den? utveckla innebörden av principen vår nationella lagstiftning finns likhetsprincipen. Föreläsningar Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt Jiken Sammanfattning 

Likhetsprincipen kommer till tydligt uttryck i 1 kap. 9 § RF. Principen är  Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera  1.1.2 Likhetsprincipen och generalklausulen I Svea hovrätts dom den 8 maj 2007 i HD har i och med rättsfallet bekräftat att förvaltningsrätten i handelsbolag är  Objektivitetsprincipen/likhetsprincipen. RF 1:9 denna princip riktar sig mot domstolar och förvaltningsmyndigheter.


Jurinst lediga jobb
ledande tejp

förvaltningsundersåte kunde ett förvaltningsrättsligt ändringsökande komma i serviceprincipen och likhetsprincipen inom förvaltningen kan utgöra en grund 

Objektivitets- och likhetsprincipen - Alla ska behandlas lika vilket bland annat  Var går gränserna för myndigheternas bedömningar (fria skön) och hur säkerställer man att objektivitets- och likhetsprincipen upprätthålls? 3. Utformningen av  Den huvudsakliga basen för EU:s egen förvaltningsrätt utgörs i dag av de I-3633, ang.