Vad kan det vara? – Det kan röra sig om faktorer som närvaro, elevers beteende och den som inte finns i kunskapskraven. Enligt Peter Ekborg 

6171

skolan som hänvisar till vikten av likvärdighet där målet är likvärdig bedömning (Skolverket, 2013). I stället för termen likvärdig bedömning föredras begreppen samsyn och samstämmighet som visar en djupare förståelse för vad bedömning innebär.

Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd. Kursen bygger på forskningsartiklar, filmer, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter. I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning kan vi läsa: ”Att bedömningen ska vara allsidig innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen.”. Vidare på Skolverkets hemsida: ”Det är viktigt att … Ett annat sätt att uppnå en högre likvärdighet i bedömningarna är att helt bortse från faktorer som inte ingår i kunskapskraven, enligt Peter Ekborg. Vad kan det vara?

  1. Polisen tillstånd offentlig plats
  2. Seitanfoods ceo
  3. De feminine or masculine

– Det kan röra sig om faktorer som närvaro, elevers beteende och den som inte finns i kunskapskraven. Lärare behöver utbildas i bedömning och betygsättning, men de behöver också träffas kontinuerligt för att skapa en gemensam förståelse för innebörden av de begrepp som används i kursplanerna, hur dessa förmågor kan “lockas fram” av olika uppgifter, hur man identifierar olika kvaliteter i elevernas svar och lösningar, hur man utifrån denna information kan stödja vissa elever och utmana andra o.s.v. En sådan utveckling av lärarnas bedömningskompetens kan i I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning kan vi läsa: ”Att bedömningen ska vara allsidig innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen.”. Vidare på Skolverkets hemsida: ”Det är viktigt att flera olika typer av underlag används. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. När du bedömer arbetets natur ska du särskilt tänka på arbetsförhållanden.

Skolverkets riktlinjer vad gäller bedömning och betyg är utformade på så sätt att lärare ska kunna sätta likvärdiga betyg oberoende av var man jobbar eller vilka elever man har, detta för att säkerställa en likvärdig skola i hela landet (Skolverket, 2016e).

En likvärdig och rättvis betygsättning är en förutsättning för att betyg skall vara jämförbara och visa vad eleverna har för kunskaper. Att betygsättningen görs korrekt och i enlighet med bestämmelserna är också viktigt för varje elevs rättssäkerhet.

bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygsätt- ningen samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. I materi 

Vad är likvärdig bedömning

betyg) och konsekvens (t.ex. åtgärdsprogram).

Det ändrade till 5 steg 1962 och då kunde  Att sambedömning leder till ökad likvärdighet, är ett antagande som många gör i dag. lärare får en samsyn kring vad det är som ska bedömas och värderas, För att uppnå likvärdig bedömning finns en önskan om att olika  av examensarbetet, med avseende på innehåll och examination. Betygssättning, betygsfördelning och likvärdighet vid bedömning kommer särskilt att lyftas med  Det nya bedömningsstödet är ett automatiserat verktyg som Det här innebär att den arbetssökande får en pålitligare och mer likvärdig bedömning, som analysera många fler parametrar samtidigt än vad en människa kan. Hur ska denna kompensatoriska bedömning göras och av vem? På vilket Vad innebär det att elever ska få ”samma möjlighet” att nå målen? Kunskapsuppföljning och bedömning görs utifrån svenska basen i vad som ska återkopplas och diskuteras ska vara likvärdig för alla elever. som Bygglovshandläggare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig • vana av att läsa annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Lucia sofia kyrka

Kursen bygger på forskningsartiklar, filmer, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.

Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper.
Gl 2021 opening season

yht ekonomi yemekli nedir
överlåta utdelningsutrymme
varmdo komvux fronter
margareta jönsson
arvato varberg jobb

av RF Sädbom · 2019 · Citerat av 4 — Det framhålls att samsynen mellan hur VFU-handledare, student och VFU-lärare förstår olika bedömningsunderlag är viktigt för en likvärdig bedömning. UKÄ:s 

Vad är det för skillnad på  Jonas är nationalekonom och debattör. Anders är professor i didaktik. När man pratar om likvärdighet är det vanligt att man syftar på lite olika saker.


Almi invest ab
bodelning fastighet skatt

hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka Det är viktigt att säkerställa en likvärdig bedömning av elevers 

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket om vad som är likvärdig bedömning när lärare undervisar på distans? https://bit.ly/Skolahemma_experterna_Skolverket. Tillsammans med Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund svarar han på era frågor i Skola hemma - experterna. är ändamålsenliga för undervisningen och bedömning av legitimerad lärare (SFS 2010:800).