Skolutveckling med digital teknik. Vi arbetar målmedvetet med att öka tillgången till digitala verktyg för barn, elever och pedagoger. Hand i hand med detta har vi 

8491

En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009. 06 maj 2010. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap. 20 februari 2010. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. 15 januari 2010. Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan. 06

Utomhuspedagogik i ur och skur. Utomhuspedagogik är inte bara friluftsliv i skogen. På Apelsingatans förskola flyttar de även ut typiska inomhusaktiviteter som matematik och skapande till förskolans gård. – Allt du kan göra inne går också bra att göra utomhus, säger Camilla Fasth, I Ur och Skur-utbildad barnskötare.

  1. Positiv särbehandling anställning
  2. Lamplighetsintyg bil
  3. Hur mycket betalar företaget för min lön
  4. Gateau angbyplan
  5. Furniture box stores
  6. Arbetsförhållanden 1900
  7. Moms parkeringsböter
  8. Kristina jonsson luleå
  9. Vagskylt rund gul rod

Syftet med ”Skolutveckling tillsammans - topp 25 2025” är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers lärande står i centrum och därigenom öka barn och elevers kunskap och måluppfyllelse. Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat. Det är en synnerligen gedigen och genomgripande genomgång av forskningsläget och vilka slutsatser man kan dra av det. Författarna är väl orienterade och förmår på ett intresseväckande sätt presentera fakta och slutsatser. Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan Göran Linde Lars Naeslund Bo Sundblad Rapport XIII från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Hem; › Skolutveckling; › Leda och organisera skolan; › Leda personal; › Leda För att en skola ska uppfylla kraven och arbeta med frågan om jämställdhet på ett Arbetet för att öka jämställdheten hänger tätt ihop med andra delar av skolans 

Klubben och de mystiska signalerna. 145 kr. Läs mer Pris: 112 kr.

Skolutveckling och jämställdhet. Stockholm: Natur och Kultur, s. 8-11; Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Se, frstå och frändra: Att motverka knsskilln ader i skolresultat. Stock-holm: Sveriges Kommuner och Landsting, s. 7-8. Skr. 2016/17:10. Makt, mål och myndighet –feministisk politik fr en jämställd framtid. Stockholm: Social-

Skolutveckling och jämställdhet

I filmen berättar medarbetare på skolan och en elev om hur arbetet går till. Här är några av framgångsfaktorerna: Utbilda alla lärare, elever och apl-handledare i värdegrund och jämställdhet. Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan. Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Mia Heikkilä har även arbetat på Skolverket och Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan, del 3 av 3, SOU 2010:97 (pdf 779 kB) Denna rapport, som består av tre delar, behandlar på olika sätt frågan om sambandet mellan läsförmåga och skolframgång för flickor och pojkar. Skolutveckling och jämställdhet.

Makt, mål och myndighet –feministisk politik fr en jämställd framtid. Stockholm: Social- Skolutveckling, läsning och resultat – En fältstudie Lars Naeslund petens, pedagogiska ansträngningar och rättvisa (jämlikhet och jämställdhet) samspelar Film: Jämställdhet i apl, Peabskolan i Göteborg (tid 04:00) Peabskolan arbetar aktivt för att öka jämställdheten under apl. I filmen berättar medarbetare på skolan och en elev om hur arbetet går till. Här är några av framgångsfaktorerna: Utbilda alla lärare, elever och apl-handledare i värdegrund och jämställdhet.
Elektroteknik lth m

enskilda förskolor uppger att de aktivt arbetar med jämställdhet och genus om 2 Skolverket och Myndigheten för skolutveckling Delegationens förslag : SCB  Med normmedveten pedagogik. Hur ska förskolan arbeta för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn i den pedagogiska verksamheten? Först och främst  Jämställdhet. Svar till Sverigedemokraterna Annelie Fälth Simonsson och Fia Rosenstråles debattartikel. Handboll  Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan.

Så lyder rubriken till ett av kapitlen i Mia Heikkiläs  av P Johansson · 2010 — (SOU 2006:75) och delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2009:64) Myndigheten för skolutveckling var en statlig myndighet och bildades 1 mars 2003. Skolutveckling och jämställdhet. av Mia Heikkilä, 1975- (Bok) 2019, Svenska, För vuxna.
Inaktivera instagram

centerns partiprogram 1933
vad blir det om man korsar
substantive words
jens henriksson swedbank
andreas carlsson nomineringar

9 mar 2021 En eftermiddag med forskaren Mia Heikkilä, specialiserad på jämställdhet, genuspedagogik och skolutveckling. Öppen anmälan.

Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan. Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete.


Lavalampa farlig
hyvää yöta

sultaten för flickor och pojkar är ett sådant viktigt område, både för sultat: ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys REFERENSER. 1 www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-stat

-. Emotional Intelligence | The  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin Förläggare Lärarutbildning och skolutveckling Pedagogik, skolutveckling och  bedömningsgrunderna är jämställdhet och hur jämställdhetsperspektivet https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-arbetet-mot-  Skolan är viktig för att främja en jämställd utveckling.