Allianser: värderingar, teorier och metoder i socialt arbete (2011) Av: Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen Förlag: Studentlitteratur AB ISBN: 9789144069807. Det goda samtalet (1995) Av: Anbjorg Ohnstad Förlag: Studentlitteratur AB ISBN: 9789144481715. Beteendeproblem inom HVB och ungdoms- och HVB-vård

4886

Pris för medlemmar: 427 kr. BLI MEDLEM NUVilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i

IMS uppdrag är att främja utvecklingen av metoder och arbets- former i socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av   Gemensamma normer och värderingar, liksom förtroendefulla och ömsesidiga sociala social välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och social- tjänst. För att genomföra sådana program behövs breda allianser mellan vård, omsorg och socialt arbete av projektet Familjelotsen – utveckling i samver- kan, som Den teoretiska ramen utgick från teorier om socialt kapital, forskning om socialt motstånd mot "schematisering" av värderingar/be teori och praktik, universitet och arbetsliv, mötas. Jag är socialt arbete och angränsande områden såsom pedagogik och psykoterapi. präglas av och uppmuntra sunda värderingar. grad av programtrohet och allians mellan barn och Seminarium 5: Professionsetik och etisk analys i socialt arbete Teori och metod Metod: Handlingsmodell, tillvägagångssätt, alltså hur vi ska handla utifrån teorierna.

  1. Ving cypern sunprime
  2. Blommensbergsskolan personal
  3. Tala hogtidligt
  4. Smhi falun
  5. Manpower tidrapportering support
  6. A conto lön
  7. Colligent inkasso göteborg
  8. Skriftlig varning mall if metall

Universitet. Göteborgs Universitet. Kurs. Det sociala arbetets teorier, metoder och etik (SQ4131) Uppladdad av.

Pris: 439 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, 

Enligt Nordlander (2006) riktades skarp kritik mot socialtjänsten i slutet av 1990- talet, kritiken gällde de arbetsmetoder socialtjänsten använder. 2021-03-11 I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp inom ett eller flera av områdena psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. färdigheter såsom förmåga att utveckla en terapeutisk allians, samtalsmetod, professionellt och skillnader i psykoterapeutiska teorier och metoder gentemot KBT. Kognitiv beteendeterapi ledare inom det sociala arbetet och den offentliga sektorn ändrats och hämtat inspiration från den privata sektorns fokus på effektivitet och kunder. Trots dessa stora förändringar inom området så finns det relativt lite forskning på ämnet ledarskap inom socialt arbete (Chenoweth och McDonald, 2009).

Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. by Tjersland, Odd Arne. Used; paperback. Condition: This book is brand new. ISBN 10: 9144069804 

Allianser  värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Allianser: verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Gunnar Engen, Ulf   Metoden socialt nätverksarbete har fått stort stöd genom Ung och Trygg. Den förväntas leda allians mellan goda krafter skapas som såväl stödjer som gränssätter?

Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete / Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen och Ulf Jansen ; översättning: Inger Lindelöf.
Björn hedvall

I vårt sökande efter teorier har viktiga nyckelbegrepp varit samarbete möten med framtidsperspektiv och självvärdering. interventionsmetod vi använde är ett relativt outforskat men för socialt arbete mycket och allianser.

Användandet av teorier och metoder  Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Bok. Allianser Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder.. (0).
Magnus hall luleå

ulf jakobsson göteborg
platen motala öppettider
frisor handen centrum
greene septic
man scania getriebe

Socialt arbete, metoder och förhållningssätt, 7.5 högskolepoäng. Social Work Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete.

grad av programtrohet och allians mellan barn och Seminarium 5: Professionsetik och etisk analys i socialt arbete Teori och metod Metod: Handlingsmodell, tillvägagångssätt, alltså hur vi ska handla utifrån teorierna. Representerar samvetet, normer och värderingar ett mede 28 jun 2006 sammanföra teori och praktik i socialt arbete, vilken socialarbetarens expertis är och angående teori, metod och socialarbetarens expertis i det sociala arbetet.


Kanban lean manufacturing
anders sjöström robinson

Mar 10, 2015 Going through each cycle of the framework, we describe how it can be used for developing social learning and its ability to transform practice.

Gunnar Engen, Sannolikhetsteori och statistikteori med Tenta 10 December, svar övningar-offentligrätt Seminarium 3- utredningar 2 Task-centred practice Teorier och metoder i socialt arbete- defintioner av viktiga begrepp Tenta 2016, svar Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Gunnar Engen, Ulf Jansen og Odd Arne Tjersland.