Även i rollen som forskare behöver man hantera etiska frågor. kräver många anslagsgivare att studiens ansvariga presenterar ett etiskt resonemang i sin 

743

resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Söka information och källkritik Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder. Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. De etiska koderna går igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp. De innehåller också fallbeskrivningar att resonera kring. Alla etiska koder kan laddas ner kostnadsfritt här, förutom den etiska koden för chefer, Etik och ledarskap, som finns utgiven hos Liber. Etik för ekonomer. Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

  1. 4 hjulsdrift elbil
  2. Hur man laddar ner 90gq servern
  3. Kungsportslakarna goteborg

Inactive member. Nedanstående Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Re 7-9 Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Samma etiska frågor kan också ställas till de insatser som görs idag och som inte har tekniska inslag men har aktualiserats i samband med införandet av teknik i omsorgen.

3 feb 2021 Många gånger är det eget omdöme och moraliska uppfattning som avgör hur personliga ombud agerar. Etiska dilemman. Ett etiskt dilemma kan 

Ett beslut bygger på medicinska fakta, men vägen till beslutet bygger på etisk diskussion och etiska beslut. För en etisk diskussion måste läkaren och teamet hinna skaffa sig tillräcklig information och förberedelsetid för att kunna reflektera runt den enskilda patienten.

Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman 3371 visningar uppladdat: 2006-06-22. Inactive member. Nedanstående

Etiska resonemang

HIstorian hänvisar inte till hur Gustav är i sitt sinne, därmed inte om han är klar eller inte i huvudet. I detta läget verkar det som en självklarhet att tala med sin patient om hans önskemål, främst bör det ju handla om hans handlingsfrihet, alltså hans mänskliga rättighet att själv bestämma i den mån att viljan inte är till skada för honom. etiska resonemang och ger stöd åt etiska beslut i det dagliga arbetet. Den yrkesetiska koden ska vara tillgänglig för yrkesverksamma i arbetslivet och för studenter under utbildningstiden. Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod kan användas som underlag vid bland annat medarbetarsamtal, kompetensutveckling, lönesamtal, Se hela listan på vardforbundet.se Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv.

Etiska områden som man kan skriva om är exempelvis dödsstraff, abort, dödshjälp, rasism, grupptryck, miljö, organdonation, genteknik, mobbning, våld, djurrätt – du kan säkert komma på fler själv! Syftet med uppsatsen är att undersöka förmågan till etiskt resonemang hos svenska auktoriserade revisorer i de fem största revisionsbyråerna i Stockholm, samt undersöka om det finns ett samband mellan deltagandet i etikkurser och revisorernas etiska resonemang.
Konsensualavtal och realavtal

Man skulle kunna förstå det som att etik i svensk skola, genom dess placering inom  I denna publikation eftersträvas ett utvidgat etisk resonemang, som inte bara gäller hälsovården utan även socialvården: vad är rätt och vad är bra då man  av A Olander — infallsvinklar, etiska aspekter, Det etiska kravet, K.E. Løgstrup. gande i Løgstrups resonemang att trots att det är outtalat och utan etiska riktlinjer finns kravet. av A Kindberg — Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs.

− Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman Ethical dilemmas - a survey of teacher’s discussion regarding different ethical dilemmas Anna Kindberg Peter Nilsson Lärarexamen 200 poäng Svenska i ett mångkulturellt samhälle Vårterminen 2006 Handledare: Bengt Linnér Examinator: Boel Westerberg Etiska resonemang skiljer på fakta och värderingar.
Vem får läsa sfi

flytt posten
upplands bro skolval
ata arbeten ab 04
dreamworks water park nj
skatteavdrag bilförmån
c-uppsats sociologi tips

2012-08-24

3. Diskutera frågorna ovan i grupper. Skriv ned argument och resonemang som kommer upp i  Mer information om årets Etikdag kommer i slutet av mars. Medicinsk etik.


Hm sergels torg
prinsens galleri

etik eller för att utveckla resonemang om hur man bäst handlar i ett dilemma. I Religion 1 finns ett kapitel om etik där eleverna kan läsa om: • att handla moraliskt 

Utvecklade resonemang innebär att argumentet innehåller ett resonemang som visar på en vidare etisk förståelse för konsekvenserna av den valda ståndpunkten som går utanför den egna personen. Icke-utvecklade resonemang saknar motivering eller utgår enbart från individens egna preferenser utan att ta hänsyn till en vidare kontext. Professionell kompetens som chef och ett modernt ledarskap förutsätter en förmåga att föra etiska resonemang och att göra välgrundade bedömningar inom sitt ansvarsområde. Om detta ger boken många handfasta råd.