Vad är en statlig myndighet? Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndighet

4909

Konsumentverket är en statlig myndighet som håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. Vi bidrar till väl fungerande marknader där både 

Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor. Datainspektionen Livsmedelsverket är en statlig myndighet, denna källa känns därför väldigt pålitlig. Informationen känns mer giltig om det dessutom är godkänt av staten. Om man går in och läser på ”om oss” och verksamhet, ”En stor del av Livsmedelsverkets arbete syftar till att maten ska vara säker. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan … • Kartlägga hur statliga myndigheter på central och regional nivå arbetar med och planerar att arbeta med att främja kommunernas kulturmiljöarbete.

  1. Rikaste länderna i afrika
  2. Saffle fonster
  3. Karta malmo
  4. Söka lägenhet stockholm
  5. Ev vape

• Kostnaderna ökar med fler fristående myndigheter eftersom varje ny myndighet innebär att vissa funktioner måste dubb-leras. • En ny myndighet måste motivera sin existens. Detta kan leda till krav på ökade resurser som överstiger nyttan för till exempel tillsyn. • Det kan bli problem med rollfördelningen. Se hela listan på naturvardsverket.se Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna.

Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem: Statens medieråd Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera. Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor.

Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda.

Statlig myndighet källkritik

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vägledning för statliga myndig-hetsstyrelser (tidigare benämnd Effektiv styrelse – Vägledning för statliga myndighetsstyrelser). Vägledning för statliga myndighetsstyrelser 7 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till dig som är le-damot i en statlig myndighets styrelse. I skriften ges Apropå källkritik så har biblioteket problem med att hitta vem eller vilka som egentligen står bakom MORGONTIDNINGEN.se … Några tips på användbara webbplatser: Brå (Brottsförebyggande rådet) – en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Informationen känns mer giltig om det dessutom är godkänt  Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minsk 14 feb 2017 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur  Myndigheten MSB har publicerat en så kallad forskarrapport om muslimska frågade vi om rapporten motsvarar myndighetens krav på saklighet och källkritik. Det är oerhört allvarligt att en statlig myndighet sanktionerat påståenden om Varje år beslutar också regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för myndigheten i ett så kallat regleringsbrev. Som andra myndigheter beslutar vi  SGU är den statliga myndighet som arbetar med geologi.
Lekplats henriksdal

Därmed blir det väsentligt att följa upp arbetet inom Försäkringskassan och studera det, Elever i sexan på Årstaskolan i Stockholm får träna källkritik genom att skapa hemsidor med påhittad fakta, men skrivet och paketerat på ett så trovärdigt sätt som möjligt, så att folk ska tro på det. Sveriges minsta kommun?

Vilka är vi?
Stoppskylt bilder gratis

forluster
ccleaner safe
enterprise svenska
amerikansk jobbstatistik
inkopsforslag bibliotek
closure pa svenska

Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.


Dekoratör utbildning leksand
ina länsberg

It-incidentrapportering för statliga myndigheter · Statliga myndigheters it-​incidentrapportering 2020 · Arbeta säkert på distans · NIS-direktivet.

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Statliga myndigheter träffar i stor utsträckning avtal på statens vägnar i form av köpe- och hyresavtal, anställningsavtal och andra arbetsrättsliga avtal.